Dịch vụ Setup khách sạn tại Vệ sinh nhà phố

Thế nào là quản lý khách sạn?

Quản lý khách sạn là việc quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý. Người quản lý phải lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu – chi; lập ra quy tắc trong việc quản lý nhân sự, quản lý tỷ lệ phòng bán ra và phòng còn trống, quản lý việc chế biến thực phẩm,…

Dịch vụ Setup khách sạn

 • Tư vấn quản lý khách sạn
 • Trực tiếp Quản lý trọn gói các nhà hàng khách sạn 
 • Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khách sạn 
 • Đào tạo ngoại ngữ và nghề khách sạn
 • Tư vấn lựa chọn nhà cung ứng cho khách sạn

 

Setup khách sạn

Quy trình setup & Tư vấn quản lý khách sạn 

 • Trao đổi, thỏa thuận
 • Ký hợp đồng thực hiện
 • Thời gian thực hiện: tùy theo quy mô của từng loại hình kinh doanh của dự án, nhưng tối thiểu phải ba tháng và thông thường từ sáu tháng đến một năm.
 • Nội dung Set up: toàn bộ công việc khởi tạo để nhà hàng có thể đi vào hoạt động.
 • Phương pháp thực hiện: đưa ra nhiều phương án, đề xuất giải pháp và chủ đầu tư quyết định.
 • Chuyển giao công tác Set up.
 • Chi phí và thù lao: tùy theo dự án và thỏa thuận.

setup khách sạn

Liên hệ tư vấn trực tiếp

Holine: 02367 308 308