Vệ sinh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông

Posted on Công trình 483 lượt xem

Vệ sinh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông

Công trình: Công ty cổ phần Thuỷ Sản Viễn Đông

Hạng mục: Vệ sinh công nghiệp nhà xưởng

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Tuyết, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

 

 

One thought on “Vệ sinh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông

Comments are closed.