Vệ sinh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông

Vệ sinh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông


Vệ sinh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông

Công trình: Công ty cổ phần Thuỷ Sản Viễn Đông

Hạng mục: Vệ sinh công nghiệp nhà xưởng

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Tuyết, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

 

 

One thought on “Vệ sinh Công ty Cổ Phần Thủy Sản Viễn Đông

Comments are closed.

Bài viết liên quan